Vážení spoluobčané,

vítáme Vás na oficiálních webových stránkách obce Vlčtejn.

Naše webové stránky jsou velice jednoduché a přehledné, přesto splňují povinnost obecních úřadů o svobodném přístupu k informacím, zákon číslo 106/1999 Sb., který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Www stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro občany a proto se vynasnažíme Vás informovat o aktualním dění v obci i nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Josef Mašek
starosta obce